Công Ty CP Kiểm Định An Toàn Thiết Bị Công Nghiệp Thành Phố - 0938 261 746: Cong Ty Kiem Dinh Thang May